Việc làm mới nhất

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Quản trị mạng/ An toàn thông tin

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Kiên Giang
Quản trị và nâng cấp mạng điều hành sản xuất kinh doanh Đảm bảo an toàn thông tin hệ thống Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình viên (Java, .Net, PHP, Python...)

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Hòa Bình
Tham gia xây dựng, tiếp nhận, chuyển giao và phát triển phần mềm về các sản phẩm dịch vụ VT- CNTT và hệ thống Điều hành sản xuất kinh doanh của VNPT Hòa Bình. Đào tạo, hỗ trợ khách hàng trên...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình viên(Java, PHP, .Net, Android, IOS)

Ngày hết hạn: 31/10/2020
Bắc Kạn
Tham gia phát triển, bảo trì, triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng nội bộ (VNPT) và khách hàng bên ngoài Tham gia thiết kế và viết các tài liệu thiết kế chi tiết. Phối hợp...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình viên (PHP, .Net, Java, Androi, IOS)

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Thái Nguyên
Xây dựng và phát triển hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến, website thương mại và thanh toán điện tử Xây dựng các ứng dụng trong lĩnh vực: Quản trị doanh nghiệp, Y tế, Giáo dục... Xây dựng và phát triển...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình viên (Java, .net, Python, PHP)

Ngày hết hạn: 31/10/2020
Hà Giang
Tạo, thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL Lập trình phát triển sản phẩm của công ty Hỗ trợ triển khai phần mềm Phát triển sản phẩm theo bản thiết kế Tối ưu code, database để nâng cao hiệu năng, chất...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến