Việc làm mới nhất

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Lập trình viên (Java, .Net, Python, PHP, Android, IOS)

Ngày hết hạn: 31/10/2020
Long An
Các nhiệm vụ chính: 1.1. Phát triển các ứng dụng mới từ đầu đến cuối (Full-Stack Developer). 1.2. Duy trì các ứng dụng hiện có. 1.3. Đổi mới mô hình hóa dữ liệu và kỹ thuật trình bày. 1.4. Viết mã đáp ứng...
VNPT Tuyển dụng

Kỹ sư mạng

Ngày hết hạn: 31/10/2020
Long An
1.1. Cài đặt tất cả phần cứng mới, hệ thống, và phần mềm cho các mạng. 1.2. Cài đặt, cấu hình, duy trì mạng lưới dịch vụ, thiết bị và các thiết bị. 1.3. Hỗ trợ quản lý các máy chủ và...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình viên (Java, .Net, PHP, Python...)

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Tuyên Quang
Phát triển và triển khai ứng dụng/giải pháp phục vụ khách hàng và nội bộ. Hỗ trợ kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ, giải pháp CNTT cho khách hàng. Xây dựng công cụ hỗ trợ, cung cấp dữ liệu phục vụ ĐHSXKD. Hỗ...
VNPT Tuyển dụng

Quản trị hạ tầng CNTT

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Tuyên Quang
Triển khai hạ tầng CNTT (Nội bộ và khách hàng). Vận hành, bảo dưỡng hạ tầng CNTT (Phối hợp Phát triển hạ tầng CNTT cho khách hàng; Hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp mạng CNTT cho khách hàng). Triển khai các...
VNPT Tuyển dụng

An toàn thông tin

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Tuyên Quang
Triển khai các biện pháp đảm bảo/Giám sát an ninh thông tin. Ứng cứu khôi phục hệ thống, hạ tầng CNTT Phối hợp Quản lý CSDL, hệ thống mạng máy tính (Nội bộ và khách hàng). Phối hợp Xử lý sự cố, ứng...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến