Việc làm mới nhất

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Quản trị cơ sở dữ liệu

Ngày hết hạn: 30/09/2020
Vĩnh Phúc
Công tác quản trị CSDL: - Cài đặt cấu hình hệ cơ sở dữ liệu:  Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, ... - Quản lý hệ thống máy chủ CSDL chính và máy chủ CSDL dự phòng: vận hành môi trường máy chủ,...
VNPT Tuyển dụng

An toàn thông tin

Ngày hết hạn: 30/09/2020
Vĩnh Phúc
* Công tác đảm bảo an toàn thông tin: - Đề xuất, triển khai các mô hình, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các sản phẩm dịch vụ của Công ty. - Xây dựng các chính sách, quy trình,...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình (java, .net, android, IOS)

Ngày hết hạn: 30/09/2020
Vĩnh Phúc
Lập trình Web App, Mobile App, Web Service/API để tích hợp và phát triển hệ thống. Xây dựng và phát triển các ứng dụng Web. Vận hành, khai thác hệ thống theo quy trình. Tham gia vào các dự án lập trình, phát...
VNPT Tuyển dụng

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật (Mạng, phần mềm)

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Đắk Nông
Hỗ trợ hệ thống Mạng, phần cứng cho đơn vị. Cài đặt, cấu hình, quản trị 1 hệ thống mạng. Tư vấn giải pháp phần cứng tối ưu. Hỗ trợ phần mềm, ứng dụng nội bộ VNPT, phân tích, xây dựng...
VNPT Tuyển dụng

Triển khai hỗ trợ CNTT

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Vĩnh Phúc
Tham gia các dự án lớn phân tích yêu cầu, và triển khai sản phẩm phần mềm trong các lĩnh vực: chính quyền điện tử, ERP cho doanh nghiệp, phần mềm phục vụ các ngành y tế, giáo dục, giao...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến