Việc làm mới nhất

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

(Tuyển dụng nội bộ VNPT) Chuyên viên Quản lý và xây dựng Chiến lược sản phẩm mảng quốc tế

Ngày hết hạn: 16/08/2020
Hà Nội
Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm ở mức danh mục. Danh mục sản phẩm bao gồm sản phẩm mà VNPT muốn hoặc cần phải cung cấp đồng thời đưa ra cách thức mà VNPT dự định...
VNPT Tuyển dụng

Kỹ thuật viễn thông

Ngày hết hạn: 30/09/2020
Nam Định
 Triển khai mạng ngoại vi: Lắp đặt thiết bị mạng ngoại vi, mạng truy nhập, mạng cáp  Giám sát chất lượng, vận hành bảo dưỡng mạng ngoại vi. Ứng cứu, xử lý sự cố mạng ngoại vi Lắp đặt thuê bao; Xử lý...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình viên (.Net, Java, PHP, Python, Android, IOS...)

Ngày hết hạn: 30/09/2020
Nam Định
 Lập trình, cài đặt, hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng;  Xử lý sự cố CNTT và khôi phục CSDL khi bị tấn công;  Triển khai phát triển các phần mềm và đóng gói sản phẩm....
VNPT Tuyển dụng

Kỹ thuật viễn thông

Ngày hết hạn: 02/09/2020
Ninh Bình
Quản lý, vận hành, khai thác bảo dưỡng thiết bị, truyền dẫn và cơ sở hạ tầng mạng vô tuyến Triển khai xử lý sự cố các trạm phát sóng, hệ thống truyền dẫn  Tối ưu hóa vùng phủ sóng đảm bảo...
VNPT Tuyển dụng

Strategic Product Manager

Ngày hết hạn: 31/08/2020
Hà Nội
Vị trí công việc này chịu trách nhiệm về toàn bộ vòng đời của 1 hoặc 1 dòng sản phẩm của Công ty , xuyên suốt các giai đoạn: phân tích , đánh giá thị trường & xu hướng công...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến