Việc làm mới nhất

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Lập trình viên (Java, .Net)

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Gia Lai
Tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án CNTT Phát triển các ứng dụng, giải pháp CNTT Hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng/giải pháp CNTT. Xây dựng công cụ hỗ trợ, cung cấp dữ liệu phục vụ ĐH SX KD. Bảo trì...
VNPT Tuyển dụng

Quản trị hạ tầng CNTT

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Gia Lai
  Quản trị, cấu hình, triển khai, giám sát theo dõi các hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ Quản trị, cấu hình, giám sát, vận hành đảm bảo an toàn, tối ưu, bảo mật cho các hệ thống của đơn...
VNPT Tuyển dụng

Quản trị hệ thống

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Đà Nẵng
Triển khai hạ tầng CNTT (nội bộ và khách hàng) Vận hành, bảo dưỡng hạ tầng CNTT: Phối hợp phát triển hạ tầng CNTT cho khách hàng Hỗ trợ kỹ thuật về giải pháp và mạng CNTT cho khách hàng. Bảo trì bảo dưỡng...
VNPT Tuyển dụng

(Tuyển dụng nội bộ VNPT) Chuyên viên Kế hoạch

Ngày hết hạn: 16/08/2020
Hà Nội
Hướng dẫn đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; các chỉ tiêu kế hoạch BSC; kế hoạch vốn đầu tư Thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư Triển khai các văn bản, chỉ đạo của...
VNPT Tuyển dụng

(Tuyển dụng nội bộ VNPT) Chuyên viên Quản lý và xây dựng Chiến lược sản phẩm eGov/SoE

Ngày hết hạn: 16/08/2020
Hà Nội
Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm ở mức danh mục. Danh mục sản phẩm bao gồm sản phẩm mà VNPT muốn hoặc cần phải cung cấp đồng thời đưa ra cách thức mà VNPT dự định...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến