Trở lại

VNPT - TOP 10 THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM 2020-2021

25/04/2022

 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã được vinh danh trong “Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020- 2021”, nhờ những nỗ lực thích ứng, trụ vững và tăng trưởng trong đại dịch Covid-19.

Biến khó khăn thành thách thức, với những chiến lược cụ thể và hiệu quả, VNPT đã đảm bảo hoạt động SXKD, sát cánh cùng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, giữ mức thu nhập ổn định cho người lao động và quyết tâm giữ vững vị trí tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia.

Tập đoàn VNPT đã thể hiện khả năng thích ứng, trụ vững và tăng trưởng trong đại dịch COVID-19, đồng thời đạt được các tiêu chí sáng tạo, đổi mới, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động SXKD, tái cấu trúc doanh nghiệp, điều chỉnh và thay đổi mô hình quản trị doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường và yêu cầu của bối cảnh mới.