Trở lại

Chuyên viên Phát triển thị trường

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Số lượng: 2
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2024
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc

- Phát triển thị trường mới trong nước và nước ngoài

• Nghiên cứu xu hướng thị trường mới, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển thị trường và triển khai xúc tiến khai phá thị trường.

• Tham gia lập kế hoạch phát triển thị trường dịch vụ CNTT mảng phụ trách.

• Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kinh doanh/bán hàng, chăm sóc khách hàng

• Tham gia hoạt động nghiên cứu thị trường dịch vụ CNTT trong nước và khu vực, tìm hiểu, thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh mảng phụ trách.

• Triển khai và quản lý các sản phẩm dịch vụ mảng phụ trách.

• Đánh giá hiệu quả kinh doanh SPDV tệp KH/đối tác phụ trách

• Đề xuất phương án và triển khai các chính sách kinh doanh dịch vụ, giá cước, xúc tiến bán hàng, khuyến mại, phương án, mô hình hợp tác.

• Triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá dịch vụ, năng lực của VNPT tới khách hàng/đối tác.

• Tham gia tìm kiếm đối tác, cơ hội hợp tác mới.

• Phối hợp chăm sóc khách hàng VIP

- Kinh doanh & Cung cấp dịch vụ

• Điều phối chung hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ CNTT mảng dịch vụ phụ trách: 

  + Đầu mối tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng, đối tác, kênh bán hàng về các vấn đề thương mại và nội dung chung.

  + Đầu mối điều phối chung việc xây dựng phương án chào tổng thể mảng dịch vụ phụ trách.  

  + Xây dựng phương án thương mại

  + Lập phương án và tờ trình hợp đồng/thỏa thuận hợp tác/phụ lục liên quan

  + Xây dựng báo giá/khung giá trong phạm vi được phân cấp

  + Chuyển yêu cầu tới phòng dự án khảo sát khả năng cung cấp dịch vụ và các chi phí phát sinh, tập hợp thông tin và phản hồi đối tác.

  + Trình ký order form/xác nhận giá từng order bán hoặc các thay đổi/chấm dứt và chuyển phòng dự án thực hiện.

  + Phối hợp với nhóm mua kênh quốc tế (khi phát sinh yêu cầu).

• Tham gia, chủ trì hoặc trực tiếp đàm phán ở cấp AM liên quan đến thỏa thuận khung/hợp đồng, phụ lục hoặc các đối tác/khách hàng mảng phụ trách.

• Điều phối, phối hợp với các đầu mối thuộc các đơn vị liên quan như KTTC, KH,...hoặc các đơn vị trong VNPT để triển khai các yêu cầu kinh doanh, CCDV.

• Đầu mối tiếp nhận và giải quyết hoặc đề xuất các phương án giải quyết các tranh chấp, khiếu nại và những vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh mảng phụ trách.

• Theo dõi, tham gia đôn đốc và xử lý nợ đối với các khoản nợ kéo dài trong mảng phụ trách.

- Đối soát & thanh toán

• Theo dõi, kiểm soát, xác nhận số liệu về sản lượng, doanh thu và/hoặc chi phí mảng phụ trách.

• Tham gia giải quyết các trường hợp thanh toán chậm muộn có ảnh hưởng tới việc cung cấp dịch vụ mảng phụ trách.

- Quản lý quan hệ khách hàng

• Quản lý, chăm sóc đối tác/khách hàng, mở rộng hợp tác theo phân công của lãnh đạo phòng.

• Quản lý hồ sơ đối tác, khách hàng.

• Lập kế hoạch, triển khai các hoạt động chăm sóc đối tác, khách hàng.

• Giải quyết khiếu nại liên quan đến cước dịch vụ và các nội dung thương mại khác. 

• Phối hợp với Phòng Dự án, TTCN, TT ĐHIT, Ban CLGSP giải quyết các khiếu nại của đối tác/khách hàng về chất lượng dịch vụ nói chung và một số trường hợp sự cố nghiêm trọng, kéo dài lên cấp lãnh đạo phòng hoặc cao hơn.

• Phối hợp với Phòng Dự án, TTCN, TT ĐHIT, Ban CLGSP tham gia các cuộc họp đánh giá chất lượng định kỳ và đột xuất, xây dựng phương án nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

• Sắp xếp, xây dựng chương trình và chuẩn bị nội dung làm việc giữa Ban TTBH và khách hàng.

- Các nhiệm vụ khác được phân công

Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, điện tử viễn thông, CNTT
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Kiến thức về Kinh tế
 • Am hiểu về mạng lưới, dịch vụ, thị trường, luật pháp, thông lệ kinh doanh dịch vụ viễn thông CNTT trong nước, quốc tế, khu vực.
 • Am hiểu về năng lực của VNPT và đối thủ cạnh tranh
 • Có kỹ năng đàm phán, thương lượng; Soạn thảo hợp đồng/thỏa thuận; Thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác/khách hàng; Tổng hợp số liệu, phân tích số liệu, báo cáo.
 • Nhạy bén trong kinh doanh
 • Kỹ năng nhận định, phân tích và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng thương thuyết (Tiếng Việt + Tiếng Anh)
 • Kỹ năng trình bày (Tiếng Việt + Tiếng Anh)
 • Kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng và các phần mềm chuyên môn
 • Có chứng chỉ Tiếng Anh (TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương)
Phúc lợi
Công ty Công nghệ thông tin VNPT

Công ty Công nghệ thông tin VNPT (Tên viết tắt: VNPT-IT) được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại các nhiệm vụ và nguồn lực công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn.

VNPT-IT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tích hợp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ nội bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các khách hàng bên ngoài VNPT (bao gồm cả khách hàng Quốc tế).

VNPT-IT đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và Internet lớn nhất Việt Nam, từ đó mang sản phẩm - dịch vụ của chúng tôi đến với thị trường quốc tế. Để làm được điều này, VNPT-IT đề ra chiến lược phát triển xoay quanh 4 giá trị cốt lõi:

- Con người là chìa khóa
- Khách hàng là trung tâm
- Sáng tạo không ngừng
- Đối tác đáng tin cậy