Trở lại

Chuyên viên Tư vấn giải pháp dịch vụ

Công ty Công nghệ thông tin VNPT
Số lượng: 15
Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2024
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc

- Thực hiện công tác tư vấn giải pháp cho khách hàng trong quy trình làm việc với đơn vị bán hàng

• Phối hợp với đơn vị bán hàng Làm việc với khách hàng để tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, mô hình hoạt động và xác định nhu cầu của khách hàng.

• Phối hợp khảo sát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu ứng dụng CNTT

• Tư vấn giải pháp, công nghệ, sản phẩm dịch vụ của Công ty đáp ứng mục đích và khả năng tài chính của dự án/khách hàng. Tư vấn, đề xuất, đồng bộ giải pháp tổng thể, trình bày các giải pháp tổng thể cho khách hàng

• Phối hợp bộ phận kinh doanh, kỹ thuật xây dựng phương án demo, POC, trình bày giải pháp cho khách hàng

• Phối hợp thầu phụ, đối tác để đảm bảo tích hợp, đồng bộ giải pháp tổng thể cho dự án (nếu có)

• Thực hiện giám sát, thẩm định phương án kỹ thuật, tích hợp (trong trường hợp cung cấp đa sản phẩm dịch vụ) trước khi đề xuất với khách hàng, khi dự thầu, khi đàm phán hợp đồng, khi triển khai.

• Phối hợp xây dựng dự thảo đề án, kế hoạch ứng dụng CNTT, thuê dịch vụ CNTT; kiến trúc chính phủ/chính quyền điện tử.

- Phối hợp với đơn vị bán hàng Tư vấn, hỗ trợ khách hàng lập báo cáo xin chủ trương đầu tư/thuê dịch vụ, báo cáo tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết,  đề cương và dự toán chi tiết, kế hoạch thuê dịch vụ CNTT

• Phối hợp với các Trung tâm sản xuất thuộc VNPT-IT và  khách hàng khảo sát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu ứng dụng CNTT, thuê dịch vụ CNTT

• Chủ trì, phối hợp các Trung tâm sản xuất thuộc VNPT-IT xây dựng báo cáo xin chủ trương đầu tư/thuê dịch vụ, báo cáo tiền khả thi, đề cương và dự toán chi tiết, báo cáo nghiên cứu khả thi ứng dụng CNTT, kế hoạch thuê dịch vụ CNTT.

• Chủ trì lập dự toán cho các hạng mục đầu tư ứng dụng CNTT, thuê dịch vụ CNTT thuộc phạm vi dự án

- Xây dựng HSDT đối với các dự án CNTT phạm vi thực hiện của VNPT IT

• Chủ trì nghiên cứu, đánh giá hồ sơ mời thầu HSMT, HSYC

• Phối hợp với các TTGP để HSDT đáp ứng các yêu cầu HSMT, HSYC

• Xây dựng phương án giá tham dự thầu phạm vi thực hiện của VNPT IT

- Các nhiệm vụ khác được phân công

 

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học chính quy Chuyên ngành tin học, điện tử viễn thông, CNTT hoặc tương đương

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tư vấn giải pháp CNTT hoặc triển khai sản phẩm/giải pháp CNTT trở lên.

- Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia khảo sát, phân tích, thiết kế, lập trình, lắp đặt, tích hợp, cài đặt phần mềm trong các dự án triển khai và tích hợp hạ tầng thiết bị CNTT

- Có kiến thức về CNTT, Viễn thông

- Am hiểu về mạng lưới, dịch vụ, thị trường, luật pháp, thông lệ kinh doanh.

- Am hiểu về mạng lưới, năng lực của VNPT và đối thủ cạnh tranh

- Khả năng tư vấn giải pháp, lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Khả năng tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích so sánh, đánh giá giải pháp công nghệ kỹ thuật, quản lý thông tin sản phẩm CNTT

- Khả năng mô tả (pitching) giải pháp, viết và trình bày tài liệu kỹ thuật rõ ràng, mạch lạc.

- Khả năng tìm hiểu, nghiên cứu học hỏi nhanh.

- Tổng hợp số liệu, phân tích số liệu, báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp, thân thiện, xử lý tình huống linh hoạt

- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, quản lý thời gian

- Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản

-  Kỹ năng trình bày, thuyết trình, thuyết phục khách hàng

 

Phúc lợi
Công ty Công nghệ thông tin VNPT

Công ty Công nghệ thông tin VNPT (Tên viết tắt: VNPT-IT) được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại các nhiệm vụ và nguồn lực công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn.

VNPT-IT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tích hợp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ nội bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các khách hàng bên ngoài VNPT (bao gồm cả khách hàng Quốc tế).

VNPT-IT đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và Internet lớn nhất Việt Nam, từ đó mang sản phẩm - dịch vụ của chúng tôi đến với thị trường quốc tế. Để làm được điều này, VNPT-IT đề ra chiến lược phát triển xoay quanh 4 giá trị cốt lõi:

- Con người là chìa khóa
- Khách hàng là trung tâm
- Sáng tạo không ngừng
- Đối tác đáng tin cậy