Trở lại

Kỹ sư quản trị hạ tầng

VNPT Cao Bằng
Số lượng: 1
Cao Bằng
Hạn nộp: 20/07/2024
Lưu việc làm
Chia sẻ
Mô tả công việc

-Triển khai hạ tầng các sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn, hỗ trợ các đơn vị,  khách  hàng  theo  yêu  cầu;

-Quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng; Rà soát cấu hình thiết bị mạng, cấu hình các kết nối, cài đặt chính sách truy nhập hệ thống máy chủ;

-Cài đặt phần mềm quản lý máy chủ, phần mềm ảo hóa hệ điều hành máy chủ và các phần mềm khác liên quan;

-Xây dựng và thực hiện công tác sao lưu dữ liệu máy chủ;

-Xử lý sự cố về hệ thống mạng máy tính kết nối với mạng ĐHSXKD của VTT/TP và các đơn vị trên địa bàn;

-Đề xuất và thực hiện các phương án kỹ thuật tối ưu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh doanh và hoạt động ĐHSXKD của VTT/TP;

-Các nhiệm vụ khác được phân công

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.

- Hiểu biết về công nghệ hệ thống web (khả năng mở rộng hệ thống, giám sát, khả năng mở rộng hệ thống, cân bằng tải, máy chủ web);

- Có Kiến thức về các dịch vụ về hạ tầng như (DNS, TCP / IP, SSL, DHCP, Load Balancing);

- Có kinh nghiệm làm việc với nhiều hệ điều hành khác nhau (Linux, Unix, Windows)

- Ưu tiên có chứng chỉ quốc tế OCA, OCP

- Có kinh nghiệm triển khai các dịch vụ trên AWS (VPC, EC2, IAM, CloudFormation, S3, Route53, Security, …). Có kinh nghiệm AWS hoặc môi trường đám mây tương đương.

- Có khả năng cài đặt, nâng cấp, sao lưu / khôi phục các hệ cơ sở dữ liệu; tối ưu hệ thống

- Khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành tốt

- Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp nhóm tốt

- Khả năng chịu được áp lực công việc

- Khả năng sáng tạo, tiếp thu nhanh các công nghệ mới

- Độ tuổi không quá 27 tuổi hoặc không quá 30 tuổi đối với các ứng viên có tối thiểu 05 năm gần nhất làm việc tại vị trí công việc tuyển dụng

            - Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty CNTT và các ứng viên có chứng chỉ CNTT quốc tế

Phúc lợi
VNPT Cao Bằng