Trở lại

Trung thu tại các đơn vị trong Tập đoàn VNPT

04/10/2023

Trung thu tại các đơn vị trong Tập đoàn VNPT trên khắp cả nước tưng bừng, náo nhiệt, đây là dịp để gia tăng sự gắn kết giữa các CBNV cũng là dịp để VNPT chia sẻ và quan tâm tới các cháu là con trong gia đình CBNV tại VNPT.

A group of people around a table

Description automatically generated