Trở lại

VNPT Women’s Got Talent

29/07/2022

 

Vừa qua, Công đoàn VNPT đã thành công tổ chức cuộc thi “VNPT Women’s Got Talent” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những tài năng trong nữ cán bộ. Cuộc thi lần này giúp lan tỏa, nhân rộng sẻ chia những kinh nghiệm xây dựng gia đình, nâng cao tinh thần,  sức khỏe và sắc đẹp. Đồng thời xây dựng hình ảnh người phụ nữ VNPT “Khỏe đẹp - Tự tin - Năng động- Tài năng”, góp phần tô thêm nét đẹp Văn hóa VNPT.

https://lh4.googleusercontent.com/7HpimgiqAlB9_njUx8s5IkGI2_uTIPSNCGT7khx9YvfJAVyDehllpQSdfX_B6kzZJK-mm-ISHCPkxpmsNMfa06chScQP7xuG5leFNmydPA3OAohBjsFh8pK3qrpJN3Us2Uztsh-8Jnu_xpTO19kBJuAhttps://lh6.googleusercontent.com/YtIYiJHNhKHgMcSEkA-pYMbR2wowqrMQSmLzqnIqXCEbj2EHdPOEaPvBWmn-4iBkQGril22Q54l9AfHGhwQXdSrdCdDQLhOWzwpvj333zSP5wM5xh8n0KRy-ZYXTuI5HaxG7Z8Ui8g7EVg6lKq7g-dk

VNPT Ninh Bình

https://lh4.googleusercontent.com/hKgQvBb6oYCu_tkBhniZ-qsIMSSy1Bzzsj8wszyw94wd_ZMdpgXWjPpM40-VqyJ3S0LvveFzzKClwQmDouCLiPfpPKokAJIPutVoPJV_PXHj3pnFTvbr1oF6D9HdBhRP9FaVAl1MK3xxaI8_mHXgMDo

VNPT Khánh Hòa

https://lh5.googleusercontent.com/8OUVAHSeP_4sztEilvz4G67RWmS3ilz44QJpvu3PAwpfdIL1haSxA6aQ2l0nJ0Aff3g1-a7bn4HUQ4FSKULg9iKbqsA-y_Dsdui5FclRGryNFv1-DQn4Bw2WML7NChbffZtRF1WysK9Ia62Zy5YPQYs

https://lh3.googleusercontent.com/X7k7_pitSpFYuEdxHqzCdGXgI-x_Knkw1kZN6O5zbLISTy_KGe0vNAoEDF2xQAiz3lsRsB0aMm50eywcZbTpc0CDnq5M1OpGkBEnsWmKdjLeVtmVs71XxccITsuQwZjUG3OgHR1wAyDagnTcSAHVhTQ

VNPT-IT

 

VNPT Hải Phòng