Việc làm tại Đà Nẵng

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

AI engineer

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Phát triển ứng dụng AI-NLP:         + Xây dựng lõi xử lý ngôn ngữ áp dụng công nghệ AI với các thành viên khác trong team.         + Phát triển triển ứng dụng AI Chatbot cho đa lĩnh vực Phát triển ứng dụng...
VNPT Tuyển dụng

Big data

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Quy hoạch, xây dựng và phát triển hệ thống IDG, hệ thống backend xử lý dữ liệu lớn, các dịch vụ khai phá dữ liệu lớn (big data) gồm các công việc: Đọc hiểu các tài liệu thiết kế tổng quan...
VNPT Tuyển dụng

An toàn thông tin

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Vị trí Phân tích bảo mật: Thực hiện theo dõi giám sát 24/7 ATTT các hệ thống thông tin của Tập đoàn VNPT và của khách hàng sử dụng dịch vụ của VNPT. Quản lý, vận hành các hệ thống ATTT đặc...
VNPT Tuyển dụng

Quản trị cơ sở dữ liệu-DBA

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Công tác quản trị CSDL: Cài đặt cấu hình hệ cơ sở dữ liệu:  Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, ... Quản lý hệ thống máy chủ CSDL chính và máy chủ CSDL dự phòng: vận hành môi trường máy chủ, theo dõi...
VNPT Tuyển dụng

Kiến trúc sư phần mềm

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Là người định hướng và đưa ra các giải pháp kỹ thuật cho các dự án của công ty bao gồm: công nghệ sử dụng, kiến trúc phần mềm, chiến lược và định hướng phát triển phần mềm Định cỡ hệ...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến