Việc làm tại Đà Nẵng

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Lập trình .Net

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
Lập trình các ứng dụng trên nền tảng .Net Tham gia trực tiếp dự án của công ty Quản lý, phát triển, triển khai sản phẩm trong các mảng dự án về Y tế, Chính quyền điện tử, Quản trị doanh nghiệp Nghiên...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình IOS

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
Tham gia phát triển các dự án và xây dựng sản phẩm ứng dụng di động trên nền tảng iOS   Tham gia phát triển,bảo trì,triển khai phần mềm trong lĩnh vực giáo dục điện tử Đọc hiểu các tài liệu mô...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình PHP

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
Lập trình web trên nền tảng PHP, MYSQL Tham gia phát triển,bảo trì,triển khai phần mềm trong lĩnh vực giáo dục điện tử Đọc hiểu các tài liệu mô tả yêu cầu người dùng. Trực tiếp làm BA khảo sát nghiệp vụ khi...
VNPT Tuyển dụng

Blockchain Engineer (Golang, Javascript, NodeJs, HTML)

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Xây dựng, phát triển Core và các sản phẩm Blockchain trên nền tảng Hyperledger/Etherium Liên tục cập nhật, update sản phẩm đảm bảo tính ổn định, an toàn của hệ thống...
VNPT Tuyển dụng

Automation Tester

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
Tham gia xây dựng quy trình Kiểm thử (test) Lập Kế hoạch kiểm thử, thiết kế Test case Thực hiện kiểm thử, log lỗi, theo dõi tiến độ fix bugs Kiểm soát chất lượng các hệ thống phần mềm, dịch vụ Tham gia xây...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến