Trở lại

Giới thiệu một số sản phẩm, dịch vụ CNTT của VNPT

06/03/2020

Kế thừa 70 năm xây dựng, phát triển và gắn bó trên thị trường viễn thông Việt Nam, VNPT vừa là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, vừa là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 Quốc gia có tốc độ phát triển Bưu chính Viễn thông nhanh nhất toàn cầu

Kế thừa 70 năm xây dựng, phát triển và gắn bó trên thị trường viễn thông Việt Nam, VNPT vừa là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, vừa là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 Quốc gia có tốc độ phát triển Bưu chính Viễn thông nhanh nhất toàn cầu

Bên cạnh ba trụ cột là hạ tầng, dịch vụ và kinh doanh, trong những năm gần đây  VNPT đã hình thành đơn vị trụ cột thứ tư là công nghệ thông tin. Tập đoàn VNPT đã chuyển dịch từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và CNTT

Trong thời gian qua, trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản xuất phần cứng điện tử, phần mềm, nội dung số tại Việt Nam, VNPT đã đạt được những kết quả rất ấn tượng. Nhiều ý tưởng, giải pháp đột phá đã góp phần huy động và tập hợp nguồn lực để phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Hệ sinh thái giải pháp của VNPT đang ngày càng phong phú và hoàn thiện với các giải pháp ở nhiều lĩnh vực như xây dựng Chính phủ điện tử, y tế, nông nghiệp, giáo duc, các giải pháp xây dựng đô thị thông minh…Bộ sản phẩm Chính phủ điện tử của VNPT đã hiện diện tại 51 tỉnh, thành phố

Giải pháp phần mềm quản lý bệnh viện VNPT-HIS hiện có 7.300 cơ sở y tế sử dụng, chiếm 53% thị phần

 

Ở lĩnh vực Giáo dục thông minh, giải pháp VnEdu đã có 12.000 trường học sử dụng, cung cấp 3,3 triệu sổ liên lạc điện tử với gần 6 triệu hồ sơ học sinh cùng hơn 650.000 giáo viên sử dụng trên khắp 63 tỉnh, thành phố

Giải pháp IoT Nông nghiệp thông minh  đã được áo dụng triển khai thực tế ở nhiều nơi trên cả nước, điển hình như trang trại Delco Bắc Ninh, đô thị thông minh Phú Quốc…

Dịch vụ hóa đơn điện tử của VNPT hiện có 6.500 khách hàng sử dụng với tổng số 740.000 hóa đơn

 

20 tỉnh, thành phố đã tham gia khảo sát, xây dựng đề án Đô thị thông minh.

Giải pháp Du lịch thông minh đã triển khai ở gần 30 tỉnh, thành phố

Với sứ mệnh là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực ICT, Tập đoàn VNPT luôn là đơn vị tiên phong trong việc triển khai và dẫn đầu các ứng dụng số tại Việt Nam. Bên cạnh đó, VNPT cũng đã tạo ra một nền tảng IoT để các nhà phát triển ứng dụng, cũng như các doanh nghiệp có thể sáng tạo nhiều sản phẩm có giá trị cho đất nước