Với chiến lược phát triển trong kỷ nguyên mới, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, VNPT đã và đang từng bước chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số (DSP), trở thành một Tập đoàn kinh tế năng động, chú trọng phát triển những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp ICT sáng tạo, đột phá để tiếp tục kiến tạo nên những giá trị đích thực cho cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của nền kinh tế Việt Nam.

SỨ MỆNH

  • Cung cấp cho khách hàng và đối tác các sản phẩm, dịch vụ Viễn thông - CNTT - Truyền thông và Dịch vụ số chất lượng, đột phá, sáng tạo.
  • Trở thành trung tâm số (Digital Hub) của khu vực châu Á.
  • Tôn vinh và đánh giá giá trị đích thực của người lao động.
  • Tiên phong trong các hoạt động về cộng đồng.

TẦM NHÌN

  • Trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam vào năm 2025.
  • Trở thành Trung tâm số (Digital Hub) của châu Á vào năm 2030.
  • Trở thành lựa chọn số 1 của khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin - Viễn thông (ICT) tại thị trường.