Việc làm mới nhất

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Chuyên viên tư vấn và triển khai dự án KHDN (Presale)

Ngày hết hạn: 02/06/2020
Kiên Giang
- Triển khai kế hoạch phát triển các giải pháp, công nghệ, tích hợp hệ thống của KHDN và triển khai giải pháp, tích hợp hệ thống cho KHDN từ các đơn vị bán hàng. - Phối hợp với AM trong...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình viên (.Net, Java, Python, PHP....)

Ngày hết hạn: 15/08/2020
Ninh Bình
Tạo, thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL Lập trình phát triển sản phẩm của công ty Hỗ trợ triển khai phần mềm Phát triển sản phẩm theo bản thiết kế Tối ưu code, database để nâng cao hiệu năng, chất...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình Mobile

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Đà Nẵng
Lập trình và phát triển ứng dụng Mobile Apps trên nền tảng Android hoặc iOS Chịu trách nhiệm xây dựng giải pháp và kiến trúc cho dự án Thiết kế giao diện, tối ưu UI/UX trên nhiều màn hình có kích thước...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình .Net

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Đà Nẵng
Lập trình và phát triển ứng dụng trên nền tảng .NET Tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án trên nền tảng .NET Đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án phát triển Thực hiện nghiệp vụ khác theo...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình Java

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Đà Nẵng
Lập trình và phát triển ứng dụng trên nền tảng Java (J2EE) Tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án trên nền tảng Java Đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án phát triển Thực hiện nghiệp vụ khác...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến