Việc làm tại Phú Thọ

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Tuyển dụng Kỹ sư Điện tử - Viễn thông

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Phú Thọ
Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thiết bị, mạng lưới Viễn thông - CNTT Thực hiện lắp đặt, điều chuyển các thiết bị viễn thông - CNTT Triển khai các dịch...
VNPT Tuyển dụng

Tuyển dụng Kỹ sư Công nghệ thông tin

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Phú Thọ
Phát triển phần mềm Tiếp nhận, chuyển giao phần mềm Đào tạo, hỗ trợ khách hàng...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến