Việc làm tại Tây Ninh

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Kỹ sư Công nghệ thông tin

Ngày hết hạn: 25/06/2020
Tây Ninh
  Lập trình phát triển sản phẩm của công ty Hỗ trợ triển khai phần mềm Phát triển sản phẩm theo bản thiết kế Tối ưu code, database để nâng cao hiệu năng, chất lượng hệ thống...
VNPT Tuyển dụng

Kỹ thuật Viễn thông

Ngày hết hạn: 25/06/2020
Tây Ninh
Thi công lắp đặt, sửa chữa các dịch vụ: điện thoại cố định, MegaVNN (ADSL), FiberVNN (FTTH), MyTV (IPTV); mạng cáp quang, cáp đồng Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến