Việc làm tại Đà Nẵng

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Lập trình Mobile

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Đà Nẵng
Lập trình và phát triển ứng dụng Mobile Apps trên nền tảng Android hoặc iOS Chịu trách nhiệm xây dựng giải pháp và kiến trúc cho dự án Thiết kế giao diện, tối ưu UI/UX trên nhiều màn hình có kích thước...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình .Net

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Đà Nẵng
Lập trình và phát triển ứng dụng trên nền tảng .NET Tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án trên nền tảng .NET Đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án phát triển Thực hiện nghiệp vụ khác theo...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình Java

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Đà Nẵng
Lập trình và phát triển ứng dụng trên nền tảng Java (J2EE) Tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án trên nền tảng Java Đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án phát triển Thực hiện nghiệp vụ khác...
VNPT Tuyển dụng

AI engineer

Ngày hết hạn: 31/08/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Phát triển ứng dụng AI-NLP:         + Xây dựng lõi xử lý ngôn ngữ áp dụng công nghệ AI với các thành viên khác trong team.         + Phát triển triển ứng dụng AI Chatbot cho đa lĩnh vực Phát triển ứng dụng...
VNPT Tuyển dụng

Big data

Ngày hết hạn: 31/08/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Quy hoạch, xây dựng và phát triển hệ thống IDG, hệ thống backend xử lý dữ liệu lớn, các dịch vụ khai phá dữ liệu lớn (big data) gồm các công việc: Đọc hiểu các tài liệu thiết kế tổng quan...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến