Việc làm tại Đà Nẵng

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Tester

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
*Thực hiện công tác kiểm thử cho các dự án/ công việc được giao: Nghiên cứu, phân tích các tài liệu yêu cầu, thiết kế Thiết kế Test case, checklist Tạo dữ liệu kiểm thử, thiết lập môi trường kiểm thử Thực hiện kiểm...
VNPT Tuyển dụng

Phân tích nghiệp vụ phần mềm - BA

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
Tham gia các dự án lớn phân tích yêu cầu, và triển khai sản phẩm phần mềm trong các lĩnh vực: chính quyền điện tử, ERP cho doanh nghiệp, phần mềm phục vụ các ngành: y tế, giáo dục, giao...
VNPT Tuyển dụng

Devops

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống các công cụ DevOps nhằm nâng cao chất lượng Quản lý các công cụ DevOps nhằm giám sát chất lượng phần mềm Xây dựng quy trình sản xuất, triển khai các công cụ...
VNPT Tuyển dụng

Quản trị hệ thống

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
*Công tác quản lý hệ thống: Quản trị, cấu hình, triển khai, giám sát theo dõi các hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ (Hệ thống máy chủ, Cơ sở dữ liệu, File Server, hệ thống Storage,…) của Công ty....
VNPT Tuyển dụng

Lập trình Android

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
Tham gia phát triển các dự án và xây dựng sản phẩm ứng dụng di động trên nền tảng Android  Tham gia phát triển,bảo trì,triển khai phần mềm trong lĩnh vực giáo dục điện tử Đọc hiểu các tài liệu mô tả...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến