Việc làm tại Đà Nẵng

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Lập trình Java

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
- Lập trình viên Java Web trên nền Framework của VNPT IT (java, jsp, java script,html). - Tham gia phát triển,bảo trì,triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp, giải pháp y tế, chính quyền điện tử - Đọc hiểu các tài...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình Java

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
- Lập trình viên Java Web trên nền Framework của VNPT IT (java, jsp, java script,html). - Tham gia phát triển,bảo trì,triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp, giải pháp y tế, chính quyền điện tử - Đọc hiểu các tài...
VNPT Tuyển dụng

Lập Trình Android

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
Tham gia phát triển các dự án và xây dựng sản phẩm ứng dụng di động trên nền tảng Android  Tham gia phát triển,bảo trì,triển khai phần mềm trong lĩnh vực giáo dục điện tử Đọc hiểu các tài liệu mô tả...
VNPT Tuyển dụng

BA

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
Tham gia các dự án lớn phân tích yêu cầu, và triển khai sản phẩm phần mềm trong các lĩnh vực: chính quyền điện tử, ERP cho doanh nghiệp, phần mềm phục vụ các ngành: y tế, giáo dục, giao...
VNPT Tuyển dụng

Tester

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
*Thực hiện công tác kiểm thử cho các dự án/ công việc được giao: Nghiên cứu, phân tích các tài liệu yêu cầu, thiết kế Thiết kế Test case, checklist Tạo dữ liệu kiểm thử, thiết lập môi trường kiểm thử Thực hiện kiểm...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến