Việc làm tại Ninh Bình

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Lập trình viên (.Net, Java, Python, PHP....)

Ngày hết hạn: 15/08/2020
Ninh Bình
Tạo, thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL Lập trình phát triển sản phẩm của công ty Hỗ trợ triển khai phần mềm Phát triển sản phẩm theo bản thiết kế Tối ưu code, database để nâng cao hiệu năng, chất...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến