Việc làm tại Hà Nội

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Lập trình PHP

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
Lập trình web trên nền tảng PHP, MYSQL Tham gia phát triển,bảo trì,triển khai phần mềm trong lĩnh vực giáo dục điện tử Đọc hiểu các tài liệu mô tả yêu cầu người dùng. Trực tiếp làm BA khảo sát nghiệp vụ khi...
VNPT Tuyển dụng

Blockchain Engineer (Golang, Javascript, NodeJs, HTML)

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Xây dựng, phát triển Core và các sản phẩm Blockchain trên nền tảng Hyperledger/Etherium Liên tục cập nhật, update sản phẩm đảm bảo tính ổn định, an toàn của hệ thống...
VNPT Tuyển dụng

Automation Tester

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
Tham gia xây dựng quy trình Kiểm thử (test) Lập Kế hoạch kiểm thử, thiết kế Test case Thực hiện kiểm thử, log lỗi, theo dõi tiến độ fix bugs Kiểm soát chất lượng các hệ thống phần mềm, dịch vụ Tham gia xây...
VNPT Tuyển dụng

QA

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Hà Nội
Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng. Xây dựng quy trình sản xuất, triển khai dịch vụ, sản phẩm phần mềm, Công nghệ thông tin; Thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ phần...
VNPT Tuyển dụng

Tester

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang
*Thực hiện công tác kiểm thử cho các dự án/ công việc được giao: Nghiên cứu, phân tích các tài liệu yêu cầu, thiết kế Thiết kế Test case, checklist Tạo dữ liệu kiểm thử, thiết lập môi trường kiểm thử Thực hiện kiểm...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến