Việc làm tại Hà Nội

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

An toàn thông tin

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Hà Nội
Công tác theo dõi, giám sát: Xây dựng, triển khai mô hình giám sát chủ động; Quản lý, vận hành, tối ưu các hệ thống giám sát và đảm bảo ATTT;  Theo dõi, giám sát (chủ động, thụ động, theo...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình (Java, .Net, Python)

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Hà Nội
Tham gia phát triển,bảo trì,triển khai các dự án phần mềm liên quan đến mạng viễn thông Tham gia thiết kế và viết các tài liệu thiết kế chi tiết Phối hợp với thành viên nhóm triển khai dự án...
VNPT Tuyển dụng

Blockchain engineer

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Xây dựng, phát triển Core và các sản phẩm Blockchain trên nền tảng Hyperledger/Etherium Liên tục cập nhật, update sản phẩm đảm bảo tính ổn định, an toàn của hệ thống...
VNPT Tuyển dụng

AI engineer

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Phát triển ứng dụng AI-NLP:         + Xây dựng lõi xử lý ngôn ngữ áp dụng công nghệ AI với các thành viên khác trong team.         + Phát triển triển ứng dụng AI Chatbot cho đa lĩnh vực Phát triển ứng dụng...
VNPT Tuyển dụng

Big data

Ngày hết hạn: 31/12/2020
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Quy hoạch, xây dựng và phát triển hệ thống IDG, hệ thống backend xử lý dữ liệu lớn, các dịch vụ khai phá dữ liệu lớn (big data) gồm các công việc: Đọc hiểu các tài liệu thiết kế tổng quan...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến