Việc làm tại Hà Nội

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Kỹ thuật viễn thông

Ngày hết hạn: 30/11/2020
Hà Nội
Tham gia quản lý, khai thác, bảo dưỡng các tổng đài Host, vệ tinh; mạng băng rộng; hệ thống BTS của VNPT Hà Nội; Phối hợp tư vấn, đưa ra các giải pháp để khách hàng sử dụng dịch vụ VT-CNTT...
VNPT Tuyển dụng

Hỗ trợ triển khai sản phẩm, dịch vụ CNTT

Ngày hết hạn: 30/11/2020
Hà Nội
Triển khai cung cấp dịch vụ CNTT; cài đặt, hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ CNTT của VNPT/VNPT Hà Nội (phần mềm VNPT His, hóa đơn điện tử,…); Làm việc với các đơn vị liên quan để cung cấp...
VNPT Tuyển dụng

Quản trị hệ thống

Ngày hết hạn: 30/11/2020
Hà Nội
Triển khai các dịch vụ tư vấn về hạ tầng mạng CNTT; quản trị vận hành hệ thống mạng VT – CNTT của VNPT Hà Nội; Tư vấn, đưa ra các giải pháp sử dụng dịch vụ cho khách hàng sử...
VNPT Tuyển dụng

An toàn thông tin

Ngày hết hạn: 30/11/2020
Hà Nội
Đánh giá bảo mật hệ thống ứng dụng web, tìm ra tất cả các lỗ hổng, điểm yếu tồn tại trên ứng dụng, tài liệu chi tiết hóa toàn bộ quá trình đánh giá và đưa ra giải pháp khắc...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình viên (Java, .Net)

Ngày hết hạn: 30/11/2020
Hà Nội
Tham gia nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm/dịch vụ CNTT (phần mềm) cho khách hàng; Tham gia các dự án CNTT của VNPT Hà Nội theo nhiệm vụ được giao; Nâng cấp, phát triển mở rộng, bảo trì các chương trình...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến