Việc làm tại Hà Nội

Việc làm theo đơn vị

Tổng công ty/Công ty
Khu vực tỉnh/thành phố

Việc làm

VNPT Tuyển dụng

Phân tích nghiệp vụ - BA

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Hà Nội
Tiếp nhận yêu cầu nghiệp vụ của người dùng cuối, tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ và xác định mục đích yêu cầu nghiệp vụ. Lên ý tưởng, phân tích và xây dựng tài liệu phân tích nghiệp vụ, tài liệu...
VNPT Tuyển dụng

Data Scientiest

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Hà Nội
Thiết kế và xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Big Data với kiến trúc tối ưu bài toán đặt ra. Tổ chức phân tích, làm sạch dữ liệu, xây dựng lộ trình, phương pháp xử lý đối với dữ...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình PHP

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Hà Nội
Xây dựng phát triển các chức năng, module quản lý nghiệp vụ cho hệ thống IPCC Thực hiện phát triển phần mềm theo đúng quy trình Agile Scrum ...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình Java

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Hà Nội
Xây dựng phát triển các tính năng, nghiệp vụ cho hệ thống SMP, Chuyển đổi số, RIMS, IPCC Report… Thực hiện phát triển phần mềm theo đúng quy trình Agile Scrum ...
VNPT Tuyển dụng

Lập trình Mobile

Ngày hết hạn: 31/12/2020
Hà Nội
Phát triển ứng dụng cho các nền tảng Android hay IOS cho dịch vụ MyTV  Thực hiện phát triển phần mềm theo đúng quy trình Agile Scrum ...
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến