Tìm kiếm việc làm
Sứ mệnh, tầm nhìn
Với chiến lược phát triển trong kỷ nguyên mới, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và sự phát...
Xem chi tiết
Văn hóa doanh nghiệp
Tập đoàn VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành...
Xem chi tiết
Chính sách tuyển dụng
Chúng tôi luôn vui mừng chào đón các bạn ứng viên tài năng gia nhập đội ngũ CBCNV của VNPT! Đến...
Xem chi tiết
Nộp hồ sơ
Hỗ trợ trực tuyến